MENU Zatvoriť
Select language

Kontrolný výkaz DPH v Money S4 a Money S5

  • 16.12.2013
  • 2 minúty čítania

Začiatkom novembra sme Vás informovali o pripravovaných legislatívnych zmenách pre rok 2014, na ktorých usilovne pracuje tím našich analytikov a programátorov, aby sme Vám včas priniesli požadované zmeny vo forme novej verzie Money.
Najpodstatnejšou novinkou pre všetkých platiteľov DPH je nový kontrolný výkaz DPH. Povinnosť predkladať kontrolný výkaz bude platiť od 1. januára 2014, prvé výkazy budú finančnej správe doručené najneskôr 25. februára 2014, a to za účtovné obdobie predchádzajúceho mesiaca (v prípade mesačných platiteľov DPH).

Aby sme Vám čo najviac zjednodušili Vašu novú povinnosť s názvom Kontrolný výkaz, pripravili sme pre Vás podrobné informácie a rady ako postupovať pri nastavení Vášho Money. Informácie o nastavení nového účtovného obdobia nájdete v PDF tu, informácie ako nastaviť Vaše Money, aby ste mohli bez problémov spracovať kontrolný výkaz nájdete v PDF tu.

Základné informácie v kocke:

  • Pre správne vyplnenie kontrolného výkazu bude potrebné na dokladoch evidovať nové údaje, ktoré sa v Money teraz nenachádzajú - napr. nové členenia DPH, nakoľko to čo sa doteraz evidovalo spolu, sa bude musieť analyticky rozčleniť. Doklady s novými členeniami DPH by sa mali vystavovať už od nového roka.
  • Urobíme maximum pre to, aby sme verziu Money 1.4.12., ktorá bude obsahovať tieto zmeny, uvoľnili už 23.12.2013. V prípade Vášho záujmu o inštaláciu tejto verzie nás prosím kontaktujte čo najskôr. Ak nestihnete decembrovú verziu nainštalovať nevadí, aj pre Vás máme riešenie (viď PDF)
  • V druhom kroku uvoľníme v rámci aktualizácie verziu Money 1.5.1., ktorá už bude obsahovať samotný kontrolný výkaz (súbor pre elektronické podanie) Aparát na jeho vytvorenie máme z väčšej časti  hotový, ešte spracovávame zmeny publikované pred niekoľkými dňami.
  • Zverejnenie verzie Money 1.5.1. plánujeme na koniec januára 2014. Termín však nezáleží len od nás, ale aj od stavu a pripravenosti služieb portálu FR SR (zatiaľ nie je na portáli FR SR možnosť výkaz prijať a jeho funkcionalitu tak nevieme otestovať).

SEPA platby

Ďalšou novinkou pre rok 2014 je nahradenie domácich platieb za SEPA platby. Cieľom SEPA (Single Euro Payments Area - jednotná oblasť platieb v eurách) je odstránenie rozdielov pri realizácii domácich platieb a cezhraničných platieb v mene euro v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Aktuálne sa SEPA platby využívajú pre realizovanie zahraničných platieb. Od 1. februára 2014 sa stanú SEPA platbami aj všetky domáce platby v mene euro. A čo to bude znamenať pre používateľov Money?

  • v platobnom styku sa bude používať už iba medzinárodný formát účtu IBAN (na faktúrach, príkazoch na úhradu ...)
  • v príkazoch na úhradu pribudne nový druh platby – SEPA platba.
  • zmenia sa formáty homebankingu pre odosielanie príkazov na úhradu a prijímanie výpisov z účtu.

Všetky potrebné zmeny vo vzťahu k SEPA platbám budú zapracované do januárovej verzie Money 1.5.1.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor