MENU Zatvoriť

Oprava odpočítanej dane podľa § 53b, ods. 1 a 2 (prijaté FA 100 dní po splatnosti)

  • 10.3.2023
  • 2 minúty čítania

Tento návod popisuje postup, ak ste odberateľ a evidujete prijatú FA po splatnosti viac ako 100 dní.

Prijatá faktúra od dodávateľa po splatnosti viac ako 100 dní

Príklad: Odberateľ zaevidoval faktúru za nákup tovaru v roku 2022 s dátumom splatnosti 29.10.2022.

Za tovar doteraz nezaplatil. Ako platiteľ DPH si z faktúry uplatnil – odpočítal DPH v plnej výške (v zdaňovacom období 10/2022).
100 - dňová lehota po splatnosti uplynie v mesiaci február 2023. V tomto zdaňovacom období by mal opraviť:

  • odpočítanú daň v daňovom priznaní k DPH a
  • uviesť opravný doklad v kontrolnom výkaze

Vytvorenie opravného dokladu

Na opravu odpočítanej dane je potrebné vytvoriť interný doklad.

Pre správne zaradenie do Kontrolného výkazu a do daňového priznania je potrebné vyplniť nasledujúce údaje:

  • Prijatý doklad: V KV DPH je v tomto prípade nutné uviesť ako číslo faktúry 0, pretože odberateľ nemá žiaden došlý doklad. Do poľa Prijatý doklad zadajte preto „0“.
  • Číslo pôvodného dokladu: Vyplňte pôvodné číslo došlej faktúry.
  • Adresa /IČO / IČDPH: zadajte adresu dodávateľa.
  • Predkontácia: Odporúčame vytvoriť si predkontáciu pre opravy s účtovaním základu 395/395 a účtovaním DPH 343/395.
  • Členenie DPH: Vyberte členenie DPH, ktoré smeruje do riadku 29 (21R29) daňového priznania a oddielu C.2 kontrolného výkazu.
  • Suma: Sumu opravy pri znížení odpočítanej DPH zadajte mínusovou sumou (rovnako ako pri došlom dobropise).

Vo výkaze DPH bude suma evidovaná na r. 29 s pripočítaním hodnoty DPH.

Doklad bude evidovaný v KV, oddiel C2 s mínusovými hodnotami, aj so zaškrtnutým políčkom v stĺpci 8.

Tip: filtrovanie faktúr po splatnosti 100 a viac dní

Jednoduchý prehľad prijatých faktúr a záväzkov, ktoré sú (budú) v danom zdaňovacom období po splatnosti si môžete vytlačiť v rámci tlačovej zostavy Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu (menu Účtovníctvo / Pohľadávky a záväzky).

Na prvej strane sprievodcu si zvoľte tlač ku koncu obdobia (napr. k 28.02.2023) a na druhej strane filter dokladov po splatnosti od 101 do 128 dní (do konca mesiaca február)

UPOZORNENIE: povinnosť vrátiť daň sa vzťahuje len na FA, ktoré až po 1.1.2023 spadali do kategórie po splatnosti viac ako 100 dní (tzn. nevzťahuje sa na staré FA ktoré boli už do 31.12.2022 po splatnosti viac ako 100 dní).

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor