MENU Zatvoriť

Shoptet

Využíva váš e-shop platformu Shoptet a radi by ste ho prepojili s informačným systémom Money ERP, aby ste mohli výrazne ľahšie  synchronizovať dáta? Informačný systém Money ERP sa týmto modulom zaradil medzi Shoptet doplnky.

Čo je to modul Shoptet?

Predstavuje rozšírenie pre voliteľný modul E-shop konektor PLUS, ktorého účelom je prepojiť prostredie Money ERP s e-shopem využívajúcim platformu Shoptet. Pre tento účel modul zahŕňa nástroje pre import objednávok či export katalógových, cenníkových či skladových kariet. Výrazne si uľahčíte správu e-shopu a zbavíte sa nutnosti správy katalógových kariet na viacerých miestach a tiež ručného prepisovania objednávok.

Aké sú najväčšie prínosy Shoptet doplnku?

 • vďaka automatickému sťahovaniu objednávok nie je potrebné objednávky ručne prepisovať medzi Shoptetom a Money ERP,
 • priamo z Money ERP môžete zakladať i editovať katalógové karty pre e-shop – vrátane textov, parametrov, obrázkov a ďalších premenných, ktoré sa následne prenášajú do Shoptetu,
 • prebieha automatická aktualizácia stavu zásob a cien smerom na Shoptet
 • v rozhraní Money ERP môžete riadiť zobrazovanie kariet na e-shope.

Popis funkcie Shoptet doplnku

V svojej podstate je Shoptet doplnok komunikačným kanálom medzi Money ERP a e-shopom. Výmena dát prebieha pomocou štandardnej funkcionality Money ERP pre import a export dát z/do súborov vo formáte XML.

Pri exporte dát z Money ERP do Shoptetu sa využívajú nachystané transformačné šablóny a špeciálny pridružený objekt určený priamo pre Shoptet. Dáta sú za pomoci služby CSW Automatic odosielané na FTP server e-shopu vo formáte umožňujúcom ich automatické spracovanie v administrácii Shoptetu (pre automatický import sa vyžaduje modul Automatický import produktov na strane Shoptetu, inak je možné vyvolať import ručne). Opačným smerom (teda zo Shoptetu do Money ERP) sú potom z predkonfigurovaného URL odkazu automaticky sťahované objednávky priamo do databázy Money ERP.

Ukážka Transformačnej šablóny

Ukážka transformačných šablón

Aké funkcie Shoptet doplnok ponúka?

Pre ovládanie Shoptet doplnku slúži samostatná záložka v karte nastavenie elektronického obchodu. Do Shoptetu môžete preniesť kompletné informácie z katalógových kariet nastavené v záložke E-shop. Do e-shopu tak ľahko importujete nasledujúce údaje:

 • názvy a popisy produktov, vrátane jazykových mutácii
 • príznaky, parametre, kategórie produktov a rozmery
 • súvisiace a doplnkové produkty
 • obrázky
 • ceny a stavy zásob
 • a ďalšie.

Ukážka Shoptet doplnku

Záložka modulu Shoptet

Vedľa toho ale máte možnosť aj nahrávať jednotlivé časti katalógu a vyhnúť sa tak nutnosti pri menších zmenách vykonávať export všetkých súborov. Dostupné sú nasledujúce transformácie:

 • Export obrázkov a dokumentov: Modul umožňuje odoslať na e-shop informácie o adresári, z ktorého sa budú na e-shop nahrávať obrázky a súbory.
 • Export cenníkov a skladových zásob: export môže obsahovať iba ceny (hodnoty uvedené v Money ERP ako Predajné ceny) alebo iba množstvo zásob v hlavnom sklade, prípadne obidva údaje naraz.
 • Import objednávok: do Money ERP sa automaticky nahrajú položky spárované s katalógovými kartami a objednávka vytvorí rezerváciu na prednastavenom sklade.

V budúcnosti potom budeme riešiť i automatické zmeny stavu objednávok v Shoptete pomocou API.

Ukážka karty XML importu

Import objednávok

Úprava exportu na mieru

V predvolenom stave sú konfigurácie a transformácie nastavené tak, aby zohľadňovali najčastejšie používané e-shopove agendy. Vďaka širokej palete nástrojov možno konfiguráciu ľubovoľne upravovať a prispôsobiť ju tak špecifickým požiadavkám, ako na strane Money ERP, tak na strane Shoptetu. V závislosti na rozsahu úprav si ich môžete vykonávať sami, prípadne sa môžete spojiť s našimi konzultantmi, ktorí vám pomôžu pri riešení špecifickejších požiadaviek.

Ďalšie výhody

Vďaka tomuto doplnku si viete tieto dva systémy (t. j. Shoptet platforma a Money ERP platforma) prepojiť, a tým dokážete využiť ďalšie doplnky, ktoré vám pomôžu pri spracovaní vašej prevádzkovej agendy.

Na vašom e-shope môžete pre platby vašich zákazníkov využiť doplnok Shoptet GoPay, Shoptet Platobná brána a Shoptet ComGate. Následne si u nás s využitím modulu On-line banking stiahnete výpisy z týchto platieb a spárujete ich s dokladmi.

Ďalšou samozrejmosťou je prepojenie Shoptet skladu a Shoptet skladového hospodárstva s informačným systémom Money ERP.

Potrebujete s niečím pomôcť?

Získajte modul

Modul si objednajte u svojho obchodníka alebo na našom obchodnom oddelení na telefónnom čísle +421 911 885 973, prípadne nás kontaktujte. 

Potrebujete poradiť?

Napíšte nám vaše otázky alebo potreby a my vás čoskoro kontaktujeme.

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

System Money ERP is brought to you by Seyfor