MENU Zatvoriť
Select language

Zmeny uplatňovania pravidiel DPH pri predaji tovaru na diaľku

  • 6.7.2021
  • 3 minúty čítania

Slovenská komora daňových poradcov upozorňuje, že od 1. júla 2021 došlo k zmenám uplatňovania pravidiel DPH pri predaji tovaru na diaľku (zásielkový predaj). Tie sa dotknú najmä e-shopov, ktoré predávajú tovar do zahraničia. Podľa novej úpravy sa dotknuté právnické a fyzické osoby môžu zaregistrovať k osobitnej úprave dane OSS elektronicky v jednom členskom štáte a využiť možnosť podávať jedno elektronické daňové priznanie, v ktorom sa prizná daň z dodaných tovarov a poskytnutých služieb do všetkých členských štátov.

Platí to pre subjekty, ktorých hodnota dodaného tovaru na diaľku na území EÚ prekračuje limit 10 000 eur kumulatívne pre všetky dodávky do iných členských štátov. V praxi sa tak nebude už posudzovať pre tento režim limit jednotlivo pre každý členský štát, ale pre všetky členské štáty spolu.
Od 1.7.2021 bude mať teda slovenský podnikateľ (e-schop) po prekročení limitu predaja tovaru na diaľku dve možnosti, ako bude DPH do zahraničia odvádzať:

  1. Zvolí si starý, ale stále platný spôsob – zaregistruje sa ako platiteľ DPH v danej krajine (dostane zahraničné IČ DPH), predaje bude do zahraničia fakturovať s ich miestnou sadzbou DPH, a platiť DPH miestnym daňovým inštitúciám v zahraničí.
  2. Využije registráciu cez jednotné kontaktné miesto OSS (nemusí sa registrovať v zahraničí), ale priamo zo Slovenska cez OSS bude podávať jedno priznanie OSS, DPH zaplatí správcovi dane v tuzemsku. No stále platí, že pri fakturácií do zahraničia musí uviesť sadzbu DPH krajiny EÚ, z ktorej je jeho zákazník. V prípade, že sa podnikateľ rozhodne pre túto osobitnú úpravu OSS, musí v nej zostať 2 roky.

Pre e-shopy to znamená, že sa musia na túto zmenu pripraviť, napr. z pohľadu využívaného elektronického systému na fakturáciu alebo poznania konkrétnych sadzieb DPH v jednotlivých krajinách. Tie totiž musia byť na faktúre pre zákazníka uvedené špecificky podľa toho, do ktorej krajiny smeruje tovar. Finančná správa vydala aj oficiálny zoznam krajín s výškou sadzieb, ktorý odporúčame používať.

„Ak má daňový subjekt sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a rozhodne sa pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane, jeho členským štátom identifikácie k osobitnej úprave dane OSS je Slovensko. Svoje rozhodnutie musí oznámiť daňovému úradu elektroniky prostredníctvom štruktúrovaného formulára cez portál finančnej správy. Ten posúdi žiadosť a v prípade, že používanie osobitnej úpravy OSS povolí, zašle spolu s oznámením aj identifikačné číslo pre účely OSS. Avšak len v prípade, že daňový subjekt ešte nemal pred registráciou pre OSS pridelené identifikačné číslo pre DPH. Ak by daňový úrad nevyhovel žiadosti o registráciu pre OSS, žiadateľ má možnosť podať odvolanie,“ hovorí Mária Sámeková zo Slovenskej komory daňových poradcov.

E-shopy, ktoré chceli od 1.7.2021 uplatňovať osobitnú úpravu, mali túto skutočnosť oznámiť od 1.4. do 10.6.2021. V prípade, ak túto lehotu zmeškali, tak budú zatiaľ podávať tak ako doposiaľ priznania v tých členských štátoch, kde už sú registrované.

„Mohlo sa však stať, že viacero firiem tieto lehoty nestihlo. Keďže zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok, a oznámenie o povolení uplatňovať režim OOS budú vydávané až od 1. júla, je možné sa registrovať aj spätne, pritom prvýkrát sa daňové priznanie podľa tejto novej úpravy bude podávať až po ukončení 3. štvrťroku 2021, do 31. októbra.“ dodáva Dana Droppová zo Slovenskej komory daňových poradcov.

SKDPSlovenská komora daňových poradcov (SKDP) združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Slovenská komora daňových poradcov vznikla v roku 1992 a pričom ako daňových poradcov združuje 784 fyzických osôb a 136 právnických osôb. Je členom medzinárodnej Európskej daňovej konfederácie (CFE - Confederation Fiscale Europeenne).

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor