MENU Zatvoriť

Jste připraveni na směrnici o whistleblowingu?

 • 12. 5. 2022
 • 2 minuty čtení

V závěru roku 2021 začala platit evropská směrnice o whistleblowingu sepsaná pro ochranu oznamovatelů protiprávního, nekalého či neférového chování. Na následujících řádcích naleznete souhrn základních informací o směrnici i její české implementaci. 

Kdy začne směrnice platit v ČR a koho se týká?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně oznamovatelů začala platit již 17. prosince 2021. Příslušný zákon, jenž by směrnici začlenil do českého právního řádu, měl podle plánu vstoupit v platnost již v březnu 2022, do běhu událostí ale vstoupily podzimní volby. Ty posunuly platnost nové legislativy až na červen 2023, přesný termín ale zatím neznáme.

I přes toto zdržení se ale dá čekat, že výsledný zákon bude velmi podobný tomu, který již prošel prvním čtením. Stejné zůstává i vymezení organizací, jež budou legislativou dotčeny. Konkrétně se jedná o všechny veřejné instituce (mimo malé obce) a všechny firmy s více než 25 zaměstnanci. Jejich povinnosti plynoucí z nového zákona pak zahrnují následující: 

 • implementace interního komunikačního kanálu pro příjem oznámení nekalého chování,
 • jmenování tzv. příslušné osoby, která bude přijatá oznámení řešit,
 • vytvoření mechanismů pro vyhodnocování a prošetřování přijatých oznámení,
 • informování whistleblowerů o přijetí jejich oznámení a podniknutých krocích v zákonem stanovení lhůtě,
 • ochrana oznamovatelů před odvetou ze strany zaměstnavatele.

Více jsme o tématu psali na našem blogu, kde se dočtete základní info nejen o směrnici, ale i o whistleblowingu samotném.

Co firmě whistleblowing přinese?

Kromě splnění zákonných povinností má zavedení oznamovacích kanálů a mechanismů i nemalé přínosy pro samotnou firmu. V přední řadě umožníte svým zaměstnancům včas hlásit nekalé chování přímo vám. Ti se tak nemusí obracet na státní instituce či média a dotyčný problém můžete vyřešit v rámci vašeho podniku.

To, že whistleblowing má na společnosti pozitivní dopady, potvrzují i výzkumy. Podle nich zaměstnanci zpravidla využívají interní oznamovací kanály o poznání častěji než jiné možnosti. Nejde ale o jediné benefity; zmínit můžeme například následující: 

 • úspora peněz díky včasnému odhalení problémů či podvodného jednání,
 • vyšší spokojenost zaměstnanců a nižší fluktuace,
 • zvýšení důvěryhodnosti a zlepšení reputace firmy v očích zaměstnanců i obchodních partnerů,
 • prevence trestní odpovědnosti,
 • možnost ucházet se o prestižní certifikace. 

Whistleblowing a informační systém Money ERP

Společnost Solitea uzavřela spolupráci s whistleblowingovou iniciativou NNTB, která vyvíjí stejnojmennou platformu umožňující uživatelům snadno dostát povinnostem týkajících se ochrany oznamovatelů. Díky této spolupráci mohou všichni uživatelé systému Money ERP využít speciální 10% slevu na pořízení NNTB. Pro získání slevového kódu nás stačí kontaktovat na e-mailu obchod@moneyerp.cz

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor