MENU Zatvoriť

Vychutnejte si cookies bez stresu z nastalých změn

 • 9. 2. 2022
 • 3 minuty čtení

Rok 2022 přinesl provozovatelům webových stránek změny týkající se cookies. Dnes již nestačí pasivně informovat návštěvníka webu o tom, že shromažďujete cookies. Je potřeba mít jeho aktivní souhlas, jinak hrozí majiteli webu vysoká pokuta.

Co jsou to cookies? 

Cookies – malé textové soubory, které shromažďují určité informace o návštěvníkovi webových stránek – používá je téměř každá webová stránka nebo aplikace. Důvodem je snaha prospět nejen provozovateli webu, ale i jeho návštěvníkům.

Jednoduše řečeno, pomocí cookies webové stránky identifikují návštěvníka a optimalizují se podle jeho poslední návštěvy. Výsledkem jsou předvyplněná nastavení nebo údaje, které při vyplňování údajů nejsou duplicitně vyžadovány. 

Proč shromažďovat cookies? 

Shromažďování cookies je důležité nejen z marketingového hlediska, ale také pro přesnější analýzy, které poskytují majitelům e-shopů a webových stránek konkrétní výsledky. Práce s analytickými údaji a vyhodnocování webových dat by bylo bez cookies obtížné.  

Na základě zaznamenaných údajů je možné přesně analyzovat chování návštěvníků, ale také zobrazovat relevantní reklamy, které by je mohly zajímat. 

Cookies dělíme do tří skupin: 

 • technické – základní nastavení pro správné zobrazení webové stránky uživateli,
 • uživatelské – pamatují si nastavení a údaje konkrétního návštěvníka webu, 
 • marketingové – důležité pro účely zobrazování relevantní reklamy a dalších marketingových akvizic.

Evropské právní předpisy

Podle směrnice ePrivacy o soukromí a elektronických komunikacích, která vstoupila v platnost v roce 2002 a zabývá se ochranou soukromí uživatelů a koncových zařízení, by měl mít návštěvník stránek možnost zvolit, komu a zda vůbec povolí ukládání a další zpracování svých cookies

Z právního hlediska má směrnice sice nadřazenou, ale do jisté míry pouze regulační povahu. To znamená, že každý členský stát převádí pokyny směrnice do svých právních předpisů.  

Směrnice o cookies v České republice 

Od 1. ledna 2022 není možné, aby webové stránky ukládaly a následně zpracovávaly soubory cookie návštěvníka (s výjimkou technických) bez výslovného, tzv. opt-in souhlasu návštěvníka.

Směrnice o cookies na Slovensku

Na Slovensku se problematikou ukládání a zpřístupňování informací dosud zákonodárný orgán nezabýval v takovém rozsahu, aby byla promítnuta do zvláštního zákona v přesném souladu s novelizovanou směrnicí ePrivacy o soukromí a elektronických komunikacích. Je však jen otázkou času, kdy se tak stane.  

Přestože poslední novela Zákona o elektronických komunikacích (zákon č. 452/2021 Sb.), která vstoupila v platnost 1. února 2022, o přesné podobě souhlasu s cookies nehovoří, něco málo k této problematice již nastínila. Podle § 109 odst. 8 potřebuje ten, kdo získává nebo zpracovává přístup k informacím uživatele na jeho koncovém zařízení, k těmto úkonům prokazatelný souhlas uživatele.

Jak vyřešit shromažďování souborů cookies v e-shopu nebo na webových stránkách? 

Pokud stále plánujete zpracovávat užitečné informace o uživatelích svých webových stránek, musíte se začít zabývat tím, jak od nich získat souhlas v souladu s vyššími standardy evropské směrnice ePrivacy o soukromí a elektronických komunikacích.

Místo opt-out zaveďte opt-in 

Jak jsme již zmínili, v současné době najdete na téměř každé webové stránce v našem zeměpisném pásmu jednoduchý údaj o tom, že se zpracovávají cookies. V nejlepším případě máte možnost spravovat jejich nastavení nebo odvolat svůj souhlas. Tento opt-out souhlas by však měl nahradit tzv. opt-in, tedy aktivní souhlas

Ke shromažďování nebo ukládání údajů by nemělo docházet dříve, než návštěvník udělí souhlas s používáním cookies. Zároveň platí, že pokud se návštěvník rozhodne, že tyto informace nechce webu poskytnout, neznamená to, že by měl být jakkoli postihován nebo že mu nebude zpřístupněn obsah webu. 

Mezi základní kritéria platného souhlasu se zpracováním cookies patří: 

 • Dobrovolnost – souhlas musí být bez jakýchkoli podmínek a návštěvník musí mít možnost přístupu i v případě, že souhlas nedal.
 • Informace – je nutné uvádět veškeré informace o tom, jak jsou cookies zpracovávány nebo poskytovány třetím stranám. 
 • Detailnost – všeobecný souhlas se zpracováním cookies není přijatelný, je třeba uvést konkrétní informace o účelu a způsobu zpracování.
 • Explicitnost – souhlas musí být udělen provedením přesné akce (např. kliknutím), nepřímo vyjádřený souhlas není přijatelný, 
 • Snadná odvolatelnost – souhlas musí být možné kdykoli snadno odvolat.
 • Dokumentace – po celou dobu trvání souhlasu musí být webové stránky schopny zpětně prokázat, kdy a v jakém rozsahu byl souhlas udělen.

 

ui24

ui42 je one-stop shop webová agentura, která se zaměřuje na e-commerce na Slovensku a v zahraničí. Pod jednou střechou se nachází tým specialistů z oblasti vývoje, UX a marketingu, který pomáhá svým klientům dosahovat exponenciálního růstu v online prostoru. Věnují se vývoji webových stránek, B2C i B2B eshopům a designování funkčních digitálních produktů určených koncovým zákazníkům.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor