MENU Zatvoriť
Select language

Registrácia bankových účtov na daňovom úrade

  • Mgr. Lucia Hanusová
  • 29.11.2021
  • 1 minúta čítania

Novelou zákona o DPH platnou od 15. 11. 2021 sa zaviedla povinná registrácia bankových účtov platiteľov DPH na daňovom úrade. Platitelia DPH majú povinnosť tieto bankové účty oznámiť Finančnej správe do 30. 11. 2021.

Finančná správa vydala dňa 9.11.2021 tlačovú správu, kde sa okrem iného uvádza, že na stránke finančnej správy bude zverejnený vzor tlačiva a predvyplnený formulár bude finančná správa doručovať automaticky do schránok na portály finančnej správy (podobne ako DzMV). Toto tlačivo bude automaticky posielané aj subjektom, ktoré sa zaregistrujú za platiteľov DPH po 15.11.2021. Platiteľ DPH má následne možnosť v oznámení vyznačiť bankové účty, ktoré používa na podnikanie, prípadne doplniť ďalšie bankové účty. Vyplnené tlačivo potom podá klasickým spôsobom elektronicky, ako každé iné štruktúrované podanie na PFS. V prípade ak platiteľ DPH bude chcieť na podnikanie používať aj iné účty, ako tie ktoré už daňovému úradu oznámil, je najskôr pred ich použitím potrebné tieto účty oznámiť finančnému riaditeľstvu.

Povinnosťou bude taktiež oznámenie akejkoľvek zmeny oznámeného bankového účtu a to bezodkladne odo dňa vykonania zmeny. V prípade, že bankové účty subjekty neoznámia, správca dane im uloží pokutu vo výške 30 až 3 000 €.

Je dôležité oznámiť finančnej správe správny bankový účet nakoľko po novom bude finančná správa vracať nadmerný odpočet na DPH už iba na tie bankové účty, ktoré budú oznámené FS do 30.11.2021. Finančná správa bude od 1.1.2022 zverejňovať zoznam bankových účtov a na dennej báze ich bude aktualizovať. Zverejnenie bankových účtov na finančnej správe zníži riziko potencionálneho ručenia za neodvedenú DPH a odberatelia si budú môcť overiť, či platia za tovar a služby na účet, ktorý oznámil subjekt ako účet používaný na podnikanie.

Zverejňovanie a kontrola bankových účtov platiteľov DPH - ako to bude v Money ERP?

 
Do Money ERP pripravujeme automatickú kontrolu bankových účtov, ktorá vám túto povinnosť zjednoduší. Zoznam zverejnených bankových účtov začne Finančná správa publikovať od 1.1.2022, preto bude táto funkcia zapracovaná do januárovej verzie 1.13.1. Verziu uvoľníme koncom januára 2022.
 
Pred inštaláciou verzie 1.13.1 je možné bankové účty obchodných partnerov skontrolovať priamo na portáli Finančnej správy.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor