MENU Zatvoriť

Compliance program středem pozornosti každé firmy

  • 14. 6. 2022
  • 3 minuty čtení

Problematika compliance programu vzbuzuje čím dál větší zájem napříč podnikovou sférou. Pokud se chcete vyhnout nepříjemnostem a problémům spojených s porušováním či nedodržením vnitropodnikových pravidel a předpisů, což by mohlo výrazně poškodit reputaci vaší firmy, mělo by téma compliance zajímat i vás.

Seznamte se s compliance programem

Firmy a lidé, kteří je řídí, podléhají stále většímu množství místních a mezinárodních předpisů. Porušení těchto předpisů může vést ke skandálům, které poškodí pověst firmy a způsobí jí trvalé škody.

Compliance program může pomoci zajistit, aby firma fungovala v souladu se zákonem a zůstala věrná svým vlastním etickým zásadám, které jsou důležité pro její činnost a identitu. A stejně tak může compliance program významně prokázat zaměstnancům a firemní komunitě, že se daná firma zavázala podnikat správným způsobem.

Jednou větou lze compliance program tedy představit jako účinně naplánované a organizované úsilí o řízení všech podnikových činností, a to v kontextu dodržování předpisů, pravidel, norem a etických zásad. Vše s cílem zamezit trestněprávní odpovědnosti firmy. 

Český právní systém prozatím neukládá povinnost zavádět compliance programy do podnikové praxe, avšak mělo by být v zájmu každé firmy oblast compliance nepodcenit a zavést patřičný program pro dodržování předpisů, a to jako určitou prevenci před negativními dopady, kterým může firma čelit. 

Compliance program v souvislosti s malými a středními firmami

Hlavním cílem menších a středních firem je získat podíl na trhu. To je zcela rozumné. Ve skutečnosti je cílem každé firmy dosahovat zisku a expandovat. Způsob, jak toho dosáhnout, je však v rámci firem jen zřídka řádně promyšlen a harmonizován. V menších a středních firmách se o dodržování předpisů a o prevenci podvodů jen zřídka diskutuje. K diskuzi o compliance programu často dojde až ve chvíli, kdy firma ustojí kritický incident. 

Compliance programy nejsou záležitostí, se kterou by se měly vypořádávat pouze velké korporace. I menší a střední firmy mohou těžit z compliance programů, a to různými způsoby, které zvýší spokojenost jejich zaměstnanců a celkově přispějí k zdravějšímu podnikání.

Compliance (neboli soulad) znamená zajistit, aby firma dodržovala pravidla, předpisy, zákony a etické zásady

Compliance program je považován za nákladný prvek, protože:

  • k jeho správnému fungování potřebujete finanční a personální zdroje,
  • představuje značnou administrativní zátěž,
  • sám negeneruje okamžité příjmy,
  • a navíc jsou jeho účinky obtížně měřitelné. 

Avšak opak je pravdou. Compliance programy jsou nákladově efektivními řešeními. 

Pokud si myslíte, že dodržování předpisů je drahé, zkuste předpisy nedodržovat! 

Compliance program a jeho nezbytné prvky

Kromě minimalizace rizik pro vaši firmu a značné konkurenční výhody vysílá compliance program také silný signál do vnějšího světa:

  • Obchodním partnerům ukazuje, že firma dosáhla určitého stupně vyspělosti v oblasti compliance a že s obchodním partnerem spolupracují bezúhonně. 
  • Zaměstnancům (a uchazečům o zaměstnání) ukazuje, že firma dbá jasných zásad, zdravého způsobu komunikace mezi zaměstnanci a nevyhýbá se přijetí nápravných opatření.

Toho dosahuje především díky skutečnosti, že účinný compliance program pokrývá problematiku od trestní odpovědnosti právnických a fyzických osob, přes GDPR, pracovní právo, korupci, pravidla hospodářské soutěže až k problematice šikany a diskriminace na pracovišti. 

Podnikový systém Money ERP a téma compliance

Compliance programy přispívají ke snižování podnikatelského rizika, a to i v případě menších a středních firem. Je potřeba myslet na to, že jakékoliv riziko (či v nejhorším případě – pokud k němu dojde) stojí firmu peníze. 

Jste menší nebo středně velká firma a chtěli byste zavést compliance program do svých systémů? Pro uživatele informačního systému Money ERP máme řešení. Navázali jsme partnerství s iniciativou NNTB specializující se na téma whistleblowingu. Díky jejich aplikaci firmy účinně podpoří oblast compliance ve svých provozech a zároveň jako uživatelé Money ERP získají na aplikaci 10% slevu. Pro získání slevového kódu nás kontaktujte na obchod@moneyerp.cz

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor