MENU Zatvoriť

Compliance program v centre pozornosti každej firmy

  • 14.6.2022
  • 3 minúty čítania

Problematika compliance programu vzbudzuje čím ďalej, tým väčší záujem naprieč podnikovou sférou. Pokiaľ sa chcete vyhnúť nepríjemnostiam a problémom spojeným s porušovaním či nedodržaním vnútropodnikových pravidiel a predpisov, čo by mohlo výrazne poškodiť reputáciu vašej firmy, mala by téma compliance zaujímať aj vás. 

Zoznámte sa s compliance programom

Firmy a ľudia, ktorí ich riadia, podliehajú stále väčšiemu množstvu miestnych a medzinárodných predpisov. Porušenie týchto predpisov môže viesť ku škandálom, ktoré poškodia povesť firmy a spôsobia jej trvalé škody.

Compliance program môže pomôcť zaistiť, aby firma fungovala v súlade so zákonom a zostala verná svojim vlastným etickým zásadám, ktoré sú dôležité pre jej činnosť a identitu. A rovnako tak môže compliance program významne preukázať zamestnancom a firemnej komunite, že sa daná firma zaviazala podnikať správnym spôsobom.

Jednou vetou teda možno compliance program predstaviť ako účinne naplánované a organizované úsilie o riadenie všetkých podnikových činností, a to v kontexte dodržiavania predpisov, pravidiel, noriem a etických zásad. Všetko s cieľom zamedziť trestnoprávnej zodpovednosti firmy. 

Slovenský právny systém ukladá firmám s viac ako 50 zamestnancami povinnosť zriadiť interný systém pre oznámenie nekalého alebo protiprávneho konania ako určitú prevenciu pred negatívnymi dopadmi, ktorým môže firma čeliť. Zamestnanci budú môcť neférové konanie nahlásiť anonymne.

Compliance program v súvislosti s malými a strednými firmami

Hlavným cieľom menších a stredných firiem je získať podiel na trhu. To je celkom rozumné. V skutočnosti je cieľom každej firmy dosahovať zisk a expandovať. Spôsob, ako to dosiahnuť, je však v rámci firiem len zriedka poriadne premyslený a harmonizovaný. V menších a stredných firmách sa o dodržiavaní predpisov a o prevencii podvodov diskutuje len zriedka. K diskusii o compliance programe často dôjde až v momente, kedy firma prekoná kritický incident. 

Compliance programy nie sú záležitosťou, s ktorou by sa mali vyrovnávať len veľké korporácie. Aj menšie a stredné firmy môžu ťažiť z compliance programov, a to rôznymi spôsobmi, ktoré zvýšia spokojnosť ich zamestnancov a celkovo prispejú k zdravšiemu podnikaniu.

Compliance (alebo aj súlad) znamená zaistiť, aby firma dodržiavala pravidlá, predpisy, zákony a etické zásady

Compliance program je považovaný za nákladný prvok, pretože:

  • k jeho správnemu fungovaniu potrebujete finančné a personálne zdroje,
  • predstavuje značnú administratívnu záťaž,
  • sám negeneruje okamžité príjmy,
  • a naviac sú jeho účinky ťažšie merateľné. 

Avšak opak je pravdou. Compliance programy sú nákladovo efektívnymi riešeniami. 

Pokiaľ si myslíte, že dodržiavanie predpisov je drahé, vyskúšajte predpisy nedodržiavať! 

Compliance program a jeho prvky

Okrem minimalizácie rizík pre vašu firmu a značné konkurenčné výhody, vysiela tiež compliance program silný signál do vonkajšieho sveta:

  • Obchodným partnerom ukazuje, že firma dosiahla určitý stupeň vyspelosti v oblasti compliance, a že s obchodným partnerom spolupracuje bezúhonne. 
  • Zamestnancom (a uchádzačom o zamestnanie) ukazuje, že firma si zakladá na jasných zásadách, zdravom spôsobe komunikácie medzi zamestnancami a nevyhýba sa prijatiu nápravných opatrení.

To dosahuje predovšetkým vďaka skutočnosti, že účinný compliance program pokrýva problematiku od trestnej zodpovednosti právnických a fyzických osôb, cez GDPR, pracovné právo, korupciu, pravidlá hospodárskej súťaže, až k problematike šikany a diskriminácie na pracovisku. 

Podnikový systém Money ERP a téma compliance

Compliance programy prispievajú k znižovaniu podnikateľského rizika, a to aj v prípade menších a stredných firiem. Je potrebné myslieť na to, že akékoľvek riziko (či v najhoršom prípade – pokiaľ k nemu dôjde) stojí firmu peniaze. 

Ste menšia alebo stredne veľká firma a chceli by ste zaviesť compliance program do svojich systémov? Pre používateľov informačného systému Money ERP máme riešenie. Naviazali sme spoluprácu s iniciatívou NNTB, ktorá sa špecializuje na tému whistleblowingu. Vďaka ich aplikácii firmy účinne podporia oblasť compliance vo svojich riadeniach a zároveň ako užívatelia Money ERP získajú 10 % zľavu na aplikáciu. Pre získanie zľavového kódu nás kontaktujte na obchod@moneyerp.sk

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor