MENU Zatvoriť
Select language

Registrácia DPH v zahraničí: Informačný systém Money ERP uľahčí odvod DPH v krajinách EU

  • 12.5.2022
  • 4 minúty čítania

Vďaka voliteľnému modulu Medzinárodnej DPH v informačnom systéme Money ERP vystavíte doklady pre odvod DPH v ktorejkoľvek krajine v EU na pár kliknutí. Modul postráži správnu sadzbu DPH a navyše pokiaľ do Českej republiky fakturujete v českých korunách, spracujete v Money ERP celú agendu spojenú s odvodom DPH v Čechách – vrátane elektronického podania.

Pokiaľ ako podnikatelia vyvážate tovar alebo poskytujete služby za hranice Slovenka, musíte dohliadať na množstvo legislatívnych povinností. Medzi ne patrí napríklad rozdielna výška daňových sadzieb alebo limitov pre povinnú registráciu platcov DPH v danej krajine.

Príklad:
Napríklad Holandsko má limit pre povinnú registráciu k DPH stanovenú na ročný obrat vo výške iba 1 345 EUR, takže väčšina firiem sa pri vývoze do tejto krajiny platcovstvu DPH nevyhne. 
Oproti tomu platca DPH pre povinnú registráciu v Českej republike musí presiahnuť ročný obrat 1 000 000 CZK.

V informačnom systéme Money ERP si vytvoríte neobmedzený počet registrácií DPH v rôznych štátoch EU

voliteľným modulom k evidencii a správe medzinárodnej DPH si v informačnom systéme Money ERP vytvoríte neobmedzený počet registrácií DPH v každej krajine EU, kde DPH odvádzate.

K registrácii doplníte DIČ pre odvod daní v príslušnom štáte a nastavíte jej obdobie platnosti. Pri predaji tovaru do cudziny tak môžete regulovať, kedy doklady spadajú pod povinnosť odvádzať DPH a kedy nie.

Ako to funguje?
S rozširujúcim modulom Medzinárodná DPH si v menu Zoznamy/ Účtovné založte karty pre všetky štáty, v ktorých ste registrovaní ako platca DPH a doplňte príslušné Sadzby DPH a Členenia DPH.

Karta daňovej registrácie

Pokiaľ v Zoznamoch uvediete údaje o daňovej registrácii v inom členskom štáte EU, Money ERP za vás na dokladoch vyčísli zahraničnú DPH.

Sadzby DPH sú v každej krajine EU iné a líšia sa aj podľa typu produktu. Pokiaľ vyvážate tovar do EU, môžete na doklade ľahko urobiť chybu v sadzbe DPH.

modulom Medzinárodnej DPH sa pri obchodovaní naprieč Európou už nemusíte učiť daňové pravidlá všetkých krajín naspamäť. Modul správnu výšku DPH postráži za vás a vy máte istotu, že neurobíte chybu na faktúre.

Ako to funguje?
Stačí, keď pri vystavovaní dokladu vyplníte základné údaje a modul podľa adresy obchodného partnera správnu sadzbu dane a menu doplní automaticky. Postráži tiež:
• platnosť sadzieb k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia
• a aktuálny prepočet kurzu.

Vystavená faktúra

Na základe štátu uvedeného v adrese partnera a dátumu DUZP program do dokladu doplní správnu registráciu a sadzby DPH platné v danej krajine EU (v tomto prípade platné sadzby DPH pre Českú republiku).

Kontrola zahraničných partnerov prostredníctvom systému VIES 

Money ERP platné DIČ zahraničného partnera skontroluje za vás hneď pri vystavovaní dokladu – vďaka online spojeniu s databázou VIES.

Databáza VIES (VAT Information Exchange System) slúži:

  • na kontrolu pri uplatňovaní nároku na oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu EU,
  • k výmene informácií o identifikačných údajoch subjektov registrovaných k DPH v rámci EU.
Ako to funguje?
Po stlačení tlačidla DIČ na adresnej karte alebo priamo pri vystavovaní dokladu sa vám zobrazí informácia o platnosti registrácie DPH daného partnera.

Vystavená faktúra v informačnom systéme Money ERP

Pri vystavovaní faktúry si v Money ERP ľahko overíte, či je DIČ (VAT ID) obchodného partnera platné.

Automatické generovanie závierky a export priznania k DPH v tuzemsku

Pre slovenskú legislatívu Money ERP:

  • automaticky vygeneruje uzávierku DPH
  • naplní originálny formulár pre priznanie k DPH
  • vytlačí ďalšie potrebné formuláre,
  • exportuje priznanie do elektronického formulára, ktorý odošlete na finančnú správu.

Jednoduchšie obchodovanie v Čechách

Podobne ako v prípade slovenskej legislatívy vám pri obchodovaní s Českou republikou Money ERP:

  • vyrieši všetku agendu spojenú s odvodom DPH
  • a ušetrí cestu na úrad – zvláda totiž aj elektronické podanie dokladov

Výber registrácie DPH

Money ERP vám zjednoduší pravidelné zostavovanie priznania k DPH a odvod dane. Pred zahájením závierky DPH si sami zvolíte, pre ktorú registráciu DPH sa má závierka spracovať.

Money ERP pripraví podklady pre zostavenie priznaní do iných členských štátov EU

Money ERP vám behom chvíľky pripraví podklady k spracovaniu DPH aj do ostatných krajín s hodnotami prevzatými z uzávierky DPH. Na vás je, aby ste dané podklady prešli s účtovným špecialistom v tej ktorej krajine.

Ako to funguje?
Pre každú registráciu DPH spracujete uzávierku DPH. Do priznania vstúpia len doklady, ktoré sa týkajú odvodu DPH v príslušnej krajine. Tieto údaje vám slúžia ako podklad spracovania priznania DPH. 

Informačný systém Money ERP plne podporuje režim OSS

Od 1. júla 2021 sa môžu podnikatelia registrovať do zvláštneho režimu jednotného kontaktného miesta (One Stop Shop – OSS), ktorý výrazne uľahčuje odvod DPH za tovar a služby predané v zahraničí neplatcom DPH.

Podnikatelia zaregistrovaní v OSS nemusia odvádzať daň v každom štáte zvlášť, ale odvedú DPH za všetok tovar predaný v EU jedinou platbou slovenskej Finančnej správe. Detailné informácie o tom, čo to je OSS a koho sa týka, sa dozviete v tomto článku. Money ERP na doklad v režime OSS nastaví platnú sadzbu DPH v zvolenom štáte. A uľahčí vám prácu aj pri tvorbe priznania, pretože doň dáta z dokladov samo doplní.

Ako to funguje?
S rozširujúcim modulom Medzinárodná DPH si v menu Zoznamy/ Účtovné založte karty pre všetky štáty, s ktorými obchodujete v režime OSS a doplňte príslušné Sadzby DPH a Členenia DPH obdobne ako bolo spomínané v prípade ak je zákazník registrovaný ako platca DPH v inom členskom štáte EU len navyše zaškrtnete tlačidlo OSS. Podľa štátu koncového zákazníka Money ERP na doklad automaticky doplní platnú sadzbu dane.

Karta daňovej registrácie

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor