Skrýt formulář
MENU Zavřít
Změna způsobu vykazování Intrastatu Změna způsobu vykazování Intrastatu

Změna způsobu vykazování Intrastatu

  • GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.,
  • 10. 8. 2022

2 minuty čtení

Klientka se na společnost GT-účetnictví obrátila s dotazem, zda a jakým způsobem by mohla změnit způsob vykazování Intrastatu. Podrobnou odpověď si můžete přečíst v dnešním příspěvku ze série řešení účetních problémů.

Je možné začít vykazovat Intrastat podle DUZP?

Firma dlouhodobě vykazuje Intrastat podle pohybu zboží. Ráda by však nyní udělala změnu a přešla na vykazování podle data uskutečnění zdanitelného plnění. Musí tuto změnu vykazování někde hlásit nebo o ni požádat? 

Změna vykazování je možná, ale existují výjimky

Intrastat je systém sběru a zpracování dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy. Zahrnuje i sběr údajů o pohybu zboží, které přímo není předmětem obchodu mezi obchodními partnery z různých členských států, nebo o uskutečnění zdanitelného plnění souvisejícího s pořízením zboží z jiného členského státu EU. Do Intrastatu se vykazují údaje o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy nebo o uskutečnění zdanitelného plnění souvisejícího s pořízením zboží z (či dodáním do) jiného členského státu EU.

Referenčním obdobím, za které se vykazují údaje do Intrastatu, je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 659/2014 ze dne 15. května 2014, ve znění pozdějších předpisů, příslušný kalendářní měsíc:

  1. ve kterém došlo k odeslání zboží z ČR do jiného členského státu nebo k přijetí zboží do ČR z jiného členského státu 
  2. ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění související se zbožím Unie, v rámci něhož vznikne daňová povinnost ohledně pořizování a dodávání zboží v rámci Unie

Základními zdroji pro získání dat potřebných pro zpracování statistiky CZ Intrastat jsou obchodní, účetní, daňové a přepravní doklady týkající se obchodních operací s firmami v EU, mezi které kromě již zmíněných přijatých a vydaných  faktur týkajících se dopravy, spedičních poplatků, skladného, balného apod. patří i  obchodní smlouvy, pro forma faktury, dodací listy, nákladní listy a následně i dobropisy a vrubopisy.  

Každá zpravodajská jednotka má možnost si sama určit, zda bude vykazovat údaje podle fyzického pohybu zboží či podle uskutečnění zdanitelného plnění (podle toho, co je pro ni jednodušší). Je doporučeno držet se jednou zvoleného principu a nekombinovat oba způsoby vykazování mezi sebou, tzn. nemíchat oba způsoby v jednom referenčním období (měsíci). Žádný předpis však neukládá povinnost zpravodajské jednotce změnu způsobu vykazování hlásit nebo o ni žádat. Dále platí, že pokud k platbě za zboží dojde dříve než k jeho fyzickému dodání, do Intrastatu může zpravodajská jednotka uvést údaje o takovém zboží buď v měsíci jeho skutečného odeslání či přijetí, nebo v kalendářním měsíci, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění související s pořízením takového zboží. 

Ale pozor. V případě vykazování údajů do Intrastatu u konsignačního skladu, zpracování podle smlouvy, vráceného zboží, zboží dodávaného zdarma a elektrické energie a plynu musí zpravodajská jednotka vykazovat údaje jen podle fyzického pohybu (nikoliv zdanitelného plnění). 

Co se týká přepočtu cizí měny na českou korunu, zpravodajská jednotka vždy uplatní kurz, který používá jako plátce DPH pro referenční období, v němž předmětné zboží vykáže v Intrastatu, a to buď kurz z okamžiku odeslání popř. přijetí zboží, nebo kurz z okamžiku vzniku povinnosti přiznat zboží k DPH (uskutečnění zdanitelného plnění), vždy podle zvoleného principu vykazování zboží v Intrastatu (k datu pohybu zboží nebo k datu uskutečnění plnění.

GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.,

Společnost GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o., poskytuje široké spektrum účetních a daňových služeb už od roku 1992. Věnuje se problematice daní, účetnictví a komplexnímu zpracování mezd. Zastupuje klienty při jednání s úřady, zajišťuje auditorské služby. Vlastní dceřiné společnosti GTBRNO.CZ, s.r.o., specializující se na účetnictví zdravotnických zařízení, a AUDITOREA GT, s.r.o., která zajišťuje účetní a daňový servis zahraničním subjektům. Všechny společnosti jsou členy Komory daňových poradců ČR. Na základě poradenské činnosti vzniká v daňové sekci společnosti množství odborných textů, zejména z pera daňového poradce Ing. Pavla Nováka a jednatele společnosti Ing. Tomáše Tehlára.

Podobné články

Daňové dopady benefitů na zaměstnance a zaměstnavatele

  • GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.,
  • 11. 1. 2023

Legislativní novinky roku 2023

  • 10. 1. 2023

Tankování v zahraničí – odvod DPH při tuzemské služební cestě

  • GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.,
  • 5. 1. 2023
Zákaznická podpora
549 522 502
Zákaznický portál
podpora.moneyerp.cz
Obchodní oddělení
800 776 776
Napište nám
obchod@moneyerp.cz