MENU Zatvoriť
Select language

Nový zákon o whistleblowingu posiluje ochranu oznamovatelů ve firmách

 • 28. 6. 2023
 • 3 minuty čtení

Od 1. srpna 2023 vstoupí v platnost nová legislativa, která se zaměřuje na ochranu oznamovatelů ve firmách. Tento zákon přináší do podnikatelského prostředí přísnější požadavky v oblasti tzv. whistleblowingu. Jedním z nich je zřízení tzv. interního oznamovacího systému. Ten s námi získáte se speciální SLEVOU.

Co znamená pojem whistleblowing?

Whistleblowing je proces, ve kterém jednotlivci v organizaci nebo firmě aktivně upozorňují na nezákonné, neetické nebo škodlivé praktiky a činnosti, které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními směrnicemi nebo základními etickými principy. Tito oznamovatelé často riskují svou reputaci a zaměstnání, avšak jejich účelem je odhalit pravdu, ochránit veřejný zájem a přispět ke zlepšení situace.

4 hlavní přínosy whistleblowingu ve firemním prostředí

Aktivní vytváření prostředí ze strany firmy, které motivuje k hlášení nezákonných či neetických aktivit, vede ke snížení rizika korupce, podvodů a dalších škodlivých praktik.

Mezi hlavní přínosy whistleblowingu patří:

 1. Prevence a snížení rizika: Whistleblowing slouží k odhalování potenciálních rizik a nezákonných aktivit ve firmě, což předchází jejich vzniku a minimalizuje možné škody.
 2. Etické zlepšení pracovního prostředí: Podpora zaměstnanců při oznamování neetického chování vytváří prostředí, které podporuje vyšší etické standardy a integritu v celé firmě.
 3. Ochrana pověsti: Aktivní whistleblowing předchází škodám na reputaci firmy u zákazníků, klientů či obchodních partnerů prostřednictvím včasného odhalování a řešení potenciálně škodlivých situací.
 4. Dodržování právních předpisů: Whistleblowing pomáhá firmám dodržovat příslušné právní předpisy a regulace, což snižuje riziko právních následků a soudních sporů.

Nový zákon přináší ochranu oznamovatelů 

Od 1. srpna 2023 vstupuje v platnost nový zákon o ochraně oznamovatelů. Jeho hlavním účelem je stanovit pravidla pro proces podávání oznámení o nezákonném jednání pomocí interního oznamovacího systému, včetně vyhodnocování těchto oznámení a ochrany samotných oznamovatelů.

Podle tohoto zákona mají povinnost zavést interní oznamovací systém následující subjekty:

 • Společnosti zaměstnávající alespoň 50 zaměstnanců.
 • Veřejní zadavatelé, zejména obce s minimálně 10 tisíci obyvateli.
 • Orgány veřejné moci a zaměstnavatelé působící v oblastech vymezených zákonem.

Kromě zavedení interního oznamovacího systému zákon stanovuje i další podmínky pro efektivní fungování whistleblowingu. Patří sem:

 • Jmenování příslušné osoby: Musí být určena odpovědná osoba, která bude přijímat a řešit oznámení od whistleblowerů. Tato osoba má za úkol správně zpracovat a vyhodnotit nahlášené informace.
 • Různé možnosti podání oznámení: Zákon umožňuje oznamovatelům podávat oznámení písemně, ústně nebo osobně prostřednictvím interního oznamovacího systému. Tím se zajišťuje snadná dostupnost a přístupnost celého procesu.
 • Ochrana oznamovatele: Zákon stanovuje, že se musí zajistit ochrana oznamovatele před represáliemi, jako je propuštění, snížení mzdy, přeřazení na jinou pozici a podobně. Tím se motivuje oznamovatel k odhalování nepravostí s jistotou, že nebude potrestán za své činy.

Money ERP spojilo síly s inciativou NNTB: Přináší webinář i speciální slevu!

Pro podnikatelský sektor představuje whistleblowing významný nástroj pro prevenci a odhalování nezákonných a neetických aktivit. Vytvoření transparentního programu, ochrana whistleblowerů a efektivní zpracování oznámení jsou klíčové prvky pro úspěšné využití whistleblowingu ve prospěch firem i celého odvětví.

Z toho důvodu Money ERP za pomoci českého nejpoužívanějšího softwaru na whistleblowing Nenech to být připravují speciální bezplatný webinář pro všechny, které whistleblowing a nový zákon o ochraně oznamovatelů zajímá více.

 

CHCI SE REGISTROVAT NA WEBINÁŘ

 

Zároveň pokud používáte systém Money ERP (tedy systémy Money S4 a Money S5) získáte 10% slevu na pořízení aplikace NNTB, a to s kódem MONEYERP23. Kód zadejte skrze formulář na webu Nenech to být.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor