MENU Zatvoriť

5 důvodů, proč integrovat e-shop s ERP systémem

 • Kateřina Menšíková
 • 5. 10. 2022
 • 10 minut čtení

Pokud v rámci podnikání zefektivníte online obchodování, může to mít výrazný pozitivní vliv nejen na efektivitu vaší firmy, ale i na nákupní zkušenost většiny vašich zákazníků. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je propojit e-shop s ERP systémem, který jako takový spravuje většinu zásadních firemních procesů.

Více o ERP systému

Ze začátku je nutné pochopit podstatu a funkci ERP systému ve firmě, aby bylo více zřejmé, jakou roli vlastně zastává ve spojení s e-commerce.

Obecně lze říci, že ERP systém (tzv. Plánování podnikových zdrojů) označuje nejčastěji softwarové řešení, které firmě napomáhá v automatizaci jejich hlavních procesů tak, aby byly co nejefektivnější. Dochází k účinnému řízení všech obchodních procesů napříč firemními odděleními pomocí jedné centralizované aplikace.

ERP systém v praxi dokáže (mimo jiné) například:

 • Zaznamenat relevantní data a informace z obchodního procesu;
 • Evidovat veškeré údaje o zákaznících;
 • Spravovat finanční transakce a operace;
 • Účinně řídit skladové hospodářství;
 • a v neposlední řadě dokáže vytvářet relevantní analýzy, na jejichž základě lze například předvídat potřebu práce dle frekvence a typu přijatých objednávek.

Prozkoumejte více potenciál ERP systému, jeho výhody či objevte účinný způsob, jak vybrat ten správný systém právě pro vaši firmu.

Proč integrovat e-shop s ERP systémem?

E-Commerce je oblast obchodování, která se díky rychlému technologickému a internetovému rozvoji, mění téměř každým dnem. To představuje výhodu například v účinnějším oslovení a udržení zákazníka, a zároveň s tím spojenou nevýhodu v podobě nutnosti mít všechny procesy ohledně e-shopu co nejefektivnější a synchronní.

Pokud začínáte pozorovat určité nedostatky v rámci procesů internetového obchodování vaší firmy, je načase zpozornit a procesy patřičně optimalizovat, nebo na dynamičnosti e-Commerce selžete.

Těmito procesními nedostatky jsou například:

 • Potřeba zadávat ručně obchodní údaje,
 • neaktuálnost a obtíže se získáváním dat a informací z jiných firemních oddělení,
 • neefektivní spolupráce napříč pracovními týmy,
 • neaktuální a neoptimální procesní přehledy,
 • obtížnost sledování klíčových ukazatelů výkonnosti,
 • vysoká chybovost v rámci zpracovávání a vychystávání objednávek.

ERP systém zajišťuje komplexní funkčnost a kontrolu vašeho e-shopu tak, aby bylo v případě nutnosti manažerských rozhodnutí možné reagovat v reálném čase. Pokud vás zajímá více informací o možnostech ERP systému, přečtěte si článek: Čím vším může ERP systém ve vaší firmě být?

Je integrace e-shopu s ERP systémem krokem k úspěchu?

Toto je velmi specifická otázka, na kterou nelze přímo odpovědět. Vždy velmi záleží na konkrétní firmě a jejím aktuálním stavu a potřebám. ERP systém však bezpochyby může značně zefektivnit řadu firemních procesů – a to včetně těch spojených s e-shopem.

Pokud se ERP systém integruje s e-shopem, lze docílit stavu, kdy již nebude třeba zadávat ručně řadu údajů z jednoho systému do druhého a duplikovat data. Sníží se tím také riziko chyb, které většinou v rámci těchto procesů vznikají.

V obecné rovině lze jmenovat 3 hlavní přínosy, které tato systémová integrace přináší:

 • Úspora času a peněz,
 • vyšší efektivita práce,
 • optimalizovaná výkonnost celé firmy.

Pokud si stále integraci e-shopu s ERP systémem v praxi neumíte představit, níže vám je k dispozici přehledná ukázka.

Pozor! Není pravidlem, že každý internetový obchod by měl své procesy integrovat s ERP systémem, aby docílil úspěchu, zvlášť když existuje řada jiných automatizačních nástrojů. Vše je vysoce individuální.

Naše mnohaleté zkušenosti z praxe však ukazují, že integrace e-shopu s ERP systémem může pro online obchodování představovat vysoce účinné řešení řady procesních problémů. Nehledě na to, že pokud firma již ERP systém má, toto je rozšířením, které se nevyplatí přehlédnout.

5 benefitů integrace e-shopu s ERP systémem

Překážky, které mnoho firem odrazují od integrace e-shopu s ERP systémem, jsou především vyšší finanční nákladnost či dočasné přerušení služeb, které souvisí s vylepšením stávajících podnikových informačních systémů, na kterých firma funguje. Pokud však firma zváží pozitivní dopad, který tento krok z provozní stránky má nejen na firmu, ale i na zákaznickou zkušenost – nebude již o čem uvažovat.

Zde uvádíme 5 (z mnoha) benefitů spojení e-shopu s ERP systémem:

1. Ušetříte čas i peníze

Zrychlení a zefektivnění firemních procesů můžete dosáhnout jejich vzájemným propojením do jednoho systému (a to včetně procesů okolo online obchodování). To vám ušetří čas, který můžete vložit do aktivit, které vám ve výsledku přinesou vyšší zisk.

2. Budete mít přehledná data a usnadníte si jejich kontrolu

Úprava těch stávajících či tvorba nových obchodních strategií – to může být po integraci firemních systémů mnohem snadnější a účinnější. Díky tomu máte totiž přehled o nejvíce odbytovém zboží či zboží, které je nutné upravit, nebo o finančních zprávách, které lze nyní dostávat na vyžádání. Můžete se mnohem rychleji rozhodovat díky okamžité synchronizaci a dostupnosti informací na základě reálných dat.

3. Sníží se vám náklady na provoz firmy

Riziko lidské chyby lze jednoduše minimalizovat tím, že se zautomatizují určité doposud manuální procesy. To vám umožní propojení e-shopu s ERP systémem – zákaznické objednávky se samy propíší z e-shopové platformy do vašeho informačního systému. To vám umožňuje přístup k informacím o řízení zásob v reálném čase a vy tak můžete značné eliminovat zbytečné náklady.

4. Zákazníci u vás budou chtít nakupovat

Každý krok prodejního procesu je umožněn zákazníkům sledovat právě díky vlastnostem propojení e-shopu s ERP systémem. Zákazníci mají nyní lepší přehled o svých objednávkách. Jejich případná frustrace je eliminována díky aktuálním informacím o produktech, jejich dostupnosti či přepravě a jejich celkový vztah s vaší firmou je tímto značně upevněn.

5. Zviditelníte a posílíte svou značku

Loajalita zákazníků je silně ovlivňována spolehlivostí a důvěryhodností dané firmy. Proto je více než příhodné, abyste svým zákazníkům dokázali poskytnout komplexní přehled a informace o procesu nákupu a jejich celkových možnostech, které vám spojení e-shopu s ERP systémem umožňuje. Jenom tak docílíte toho, že se k vám budou zákazníci vracet a budou u vás nakupovat.

12 účinných nástrojů, jak vylepšit online obchodování

Jednou z hlavních výhod většiny ERP systémů je fakt, že jsou ve většině případů designované tak, aby šly modifikovat a přizpůsobit každé firmě na míru. Je tedy zcela na dané firmě a jejích konkrétních potřebách v čem všem jí bude ERP systém ideálním řešením – a oblast e-Commerce toho není výjimkou.

Pokud chce firma zefektivnit své online obchodování, jako jedno z nejlogičtějších řešení se nabízí propojit e-shop s ERP systémem. Vzhledem k výše zmíněné možnosti – ERP systém libovolně modifikovat – existuje samozřejmě řada speciálních rozšíření, které se soustředí na internetový obchod.

V případě ERP systému Money ERP lze jmenovat hned 12 účinných modulů, které váš e-shop posunou zas na další úroveň. Jsou jimi:

Zefektivněte svůj e-shop pomocí ERP systému

Nezatěžujte už více svoje zaměstnance a propojte svůj e-shop s ERP systémem. Svůj online prodej tím výrazně zefektivníte díky automatickému sledování objednávek, správě účetnictví a pravidelným aktualizacím zásob.

Dojde také k plynulejším procesům v rámci internetového obchodování, což ocením především vaši stávající i potenciální zákazníci – budou vám více důvěřovat, čímž se zintenzivní jejich vztah s vaší značkou, a vy tak snáze získáte jejich dlouhodobou loajalitu.

Jste připraveni propojit váš e-shop s ERP systémem? Máme pro vás řadu řešení a pomůžeme vám vybrat to pravé pro vaše podnikání. Napište nám na obchod@moneyerp.cz a my se vám budeme blíže věnovat.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor