MENU Zatvoriť

ERP systém: Na čo si dať pozor, aby vám dobre slúžil aj o 10 rokov

  • 25.9.2019
  • 3 minúty čítania

ERP systém vyberáte zvyčajne raz, maximálne dvakrát za život. Preto je logické, že v tejto oblasti nemáte toľko skúseností, ako by sa vám hodilo. V článku nájdete tipy z praxe, ktoré vám výber uľahčia.

Čo je to ERP systém

ERP je komplexný podnikový softvér, ktorý automatizuje procesy a pomáha s chodom celej firmy. Vďaka tomu všetci zamestnanci pracujú v rovnakom systéme. ERP systém totiž obsahuje špecializované funkcie pre manažérov, účtovníkov, logistikov, personalistov, marketingových špecialistov a mnohých ďalších pracovníkov.

Skratka ERP znamená Enterprise Resource Planning – plánovanie podnikových zdrojov.

Ako sa líši ERP od účtovného systému

Účtovný softvér zvyčajne využívajú menšie firmy primárne na vedenie účtovníctva. ERP systém je omnoho rozsiahlejší – okrem účtovníctva obsahuje aj všetky ďalšie firemné agendy. Najčastejšie slúži stredným a väčším firmám. Preto sú ERP softvéry, ako napríklad Money S4 a Money S5, robustné a zvládnu veľké objemy dát a mnoho súčasne pracujúcich používateľov.

Ako sa líši ERP od CRM

CRM je špecializovaný softvér na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Obchodníci doň napríklad zapisujú všetky e-maily a telefonáty s klientmi. Slúži tiež na prehľadnú evidenciu obchodných prípadov. Ako sme už spomenuli, ERP je softvér na celkové riadenie firmy a väčšinou obsahuje aj funkcie z CRM.

Ako vyberať ERP systém

Asi celosvetovo najznámejším ERP systémom je SAP, ktorý je obľúbený hlavne medzi nadnárodnými korporáciami. Pre mnoho firiem je však ako „kanón na vrabce“.

Každá spoločnosť má totiž iné požiadavky a iné cenové možnosti. Aby ste vybrali správne, musíte si najskôr ujasniť, čo potrebujete. Preto je vhodné zostaviť tím, v ktorom sú zastúpení pracovníci zo všetkých oddelení. Vedúcim tímu je skúsený zamestnanec, ktorý pozná perfektne firemné procesy.

Ďalším krokom tímu je zbieranie požiadaviek všetkých oddelení. Ak už softvér máte, ale nestačí vám, spíšte si, ktoré funkcie v ňom chýbajú a ktoré používate – a teda by mali byť aj v novom ERP. Nezabudnite tiež myslieť na budúcnosť. Vaše podnikanie sa bude meniť a možno časom budete potrebovať ďalšie funkcie.

Kritériá výberu

Ďalej si spíšte kritériá výberu. Vo väčšine firiem obsahujú:

  • splnenie požiadaviek na funkčnosť,
  • cenu,
  • zákaznícku podporu zo strany dodávateľa,
  • históriu dodávateľa.

Teraz si určite, akú váhu prikladáte jednotlivým kritériám – každému prideľte konkrétnu číselnú hodnotu. Podľa kritérií potom obodujte dodávateľa – ľahšie ich medzi sebou porovnáte.

TIP: Najdôležitejším kritériom by nemala byť cena. Nízke obstarávacie náklady sú príjemné, ale na prvom mieste je funkčnosť. Systém budete používať každý deň mnoho rokov a potrebujete, aby vedel to, čo od neho požadujete. 

Postrehy z praxe: na čo sa spýtať 

Potenciálnych dodávateľov sa spýtajte, či majú skúsenosti s implementáciami vo vašom obore. Každé odvetvie má svoje špecifiká, a ak už daný ERP systém má nasadený niekto z vašej brandže, je pravdepodobnejšie, že splní aj vaše požiadavky. 

V niektorých odboroch sú totiž firmy zvyknuté používať špeciálne softvéry, ktoré vhodne dopĺňajú funkčnosť ERP. Napríklad v stavebníctve to sú rozpočtové softvéry, v ktorých spoločnosti naceňujú stavebné zákazky. Potrebujete istotu, že ERP prepojíte s ďalšími systémami, ktoré už používate, prípadne že pôjdu prepojiť v budúcnosti, keby ste špecializované softvéry začali potrebovať. 

Inštalácia ERP softvéru 

Len čo vyberiete dodávateľa, dohodnete sa na podmienkach a podpíšete zmluvu, nasleduje nasadenie systému. Na rozdiel od jednoduchých programov si ERP nikdy neinštalujete sami. 

Najskôr za vami príde konzultant od dodávateľa, ktorý zmapuje vaše procesy a vymyslí, ako staré dáta najlepšie previesť do ERP systému. Potom vám na mieru pripraví plán implementácie. Súčasťou býva aj školenie používateľov a následná podpora. 

Kde zistím viac informácií? 

V článku sme načrtli základné pravidlá výberu ERP softvéru. Ďalšie užitočné tipy, ktoré sa už do textu nevošli, nájdete v bezplatnom e-booku Ako vybrať ERP systém. Na 31 stranách detailne rozoberáme proces výberu a popisujeme, ktorým chybám sa vyhnúť.

>> Stiahnuť si e-book zadarmo <<

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor